Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1.Základní pojmy

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv o koupi zboží uzavíraných společností BELIEVE IN UNICORNS s.r.o., s jejími zákazníky. 

1.2 Prodávající je společnost BELIEVE IN UNICORNS s.r.o., IČO 07950764, se sídlem V lukách 2909/9, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 310386 (dále jen „Prodávající“). Prodávající je provozovatelem internetového obchodu s květinami a doplňkovým zbožím (e-shopu). Kontaktní údaje: tel. +420 608 212 413 nebo email hello@believeinunicorns.cz

1.3 Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky kupuje zboží, anebo i požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo  (dále jen „Kupující“).

1.4 Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky kupujícího.

1.5 Dopravce je externí společnost, která se zabývá profesionální přepravou zásilek.

1.6 Seznam a ceník zboží a služeb je veden na internetových stránkách prodávajícího www.believeinunicorns.cz.


2. Objednávka zboží a služeb


Objednávku zboží a služeb lze učinit těmito způsoby:

2.1 Osobně v provozovně BELIEVE IN UNICORNS:

Anglická 384/25, Praha – Vinohrady, 120 00 (Po-Pa 10-18)

 

2.2 Elektronickou on-line objednávkou na portálu www.believeinunicorns.cz. Po odeslání a zaplacení objednávky je kupujícímu zasláno e-mailem automatické potvrzení o přijetí objednávky, proto vždy důkladně zkontrolujte správnost emailové adresy. Kupující je povinen potvrzení o přijetí objednávky formálně zkontrolovat a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti informace o předmětu objednávky nebo o adrese místa určení neprodleně kontaktovat provozovnu BELIEVE IN UNICORNS na tel. +420 608 212 413 a informaci opravit. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel. Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je prodávající povinen dodat v souladu s těmito obchodními podmínkami objednané zboží na místo dodání a kupující je povinen za dodání zboží zaplatit sjednanou cenu. 

Máte-li zájem se zaregistrovat do databáze věrných zákazníků, klikněte vpravo nahoře na ikonu siluety a vyplňte registrační formulář. V případě registrace Vám budeme zasílat výhodné akční nabídky zboží. Při dalším nákupu bude stačit, abyste se přihlásili přes tlačítko „přihlášení“. Pokud nejste zaregistrovaní, vyplňte prosím všechny požadované informace o Vás i o příjemci. Registrace není podmínkou objednávky.

 2.3 Telefonickou objednávkou na telefonu +420 608 212 413. Objednávky jsou přijímány každý všední den od 10 - 18 hodin. Při této objednávce je nutné zaplatit zboží v provozovně prodávajícího před expedicí objednávky nebo lze objednávku zaplatit online platební kartou.

 
3. Dodání zboží


Zboží lze dodat těmito způsoby:

3.1 Dodání zboží při osobním odběru v provozovně BELIEVE IN UNICORNS.

3.2 Dodání zboží odesláním příjemci – PO PRAZE.


3.2.1 Při dodání zboží odesláním příjemci prodávající odesílá zboží příjemci určenému kupujícím do místa určeného kupujícím. Přeprava zboží je prováděna dopravcem.

3.2.2 Dopravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal.  Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží. Telefonní číslo příjemce je při tomto typu dopravy podmínkou k doručení.

3.2.3 Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce. 

3.2.4 V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího nebo prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácení zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtováno dle tarifů z ceníku.

3.2.5 Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží. Bylo-li opakované doručení zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na provozovně nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

 

3.3 Odesláním zboží příjemci – PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE.

 

3.3.1 Při dodání zboží odesláním příjemci prodávající odesílá zboží příjemci určenému kupujícím do místa určeného kupujícím. Přeprava zboží je prováděna dopravcem.

 

3.3.2 Dopravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal.  Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží. Telefonní číslo příjemce je při tomto typu dopravy podmínkou k doručení.

 

3.3.3 Dopravce v den doručení v čase 7:30 -11:00 kontaktuje příjemce a informuje s předstihem čas a místo doručení, případně sjednává alternativní místo doručení. V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je dopravce povinen neprodleně informovat prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Prodávající kontaktuje kupujícího a dojedná další instrukce pro doručení zboží. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 18. hodiny toho dne nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácení zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtován dle tarifů z ceníku.

3.3.4 Z důvodu nezastižení příjemce na určeném místě lze provést opakované doručení zboží následující pracovní den, které je ZDARMA. Jakékoliv další opakované doručení, bylo-li opakování způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na jedné z provozoven nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.


  1. Přepravní lhůta

 

4.1 Dodání zboží: PO PRAZE

 

4.1.1 Dodání zboží PO PRAZE: Doručení zboží je prováděno dopravcem v přepravní následující pracovní den (tarif STANDARD), nebo ve stejný den (tarif EXPRESS) od zaplacení objednávky. Pokud je zboží objednáno s předstihem, je přepravní lhůta rovna lhůtě dle vybraného tarifu v daném časovém rozpětí, které si při objednání určil kupující.

4.1.2 Příjemce musí být během přepravní lhůty přítomen v místě doručení zboží.

 

4.2 Dodání zboží: PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

 

4.2.1 Doručení zboží je prováděno dopravcem v přepravní lhůtě od 8:00 do 18:00.

 

4.2.2 Příjemce musí být během přepravní lhůty přítomen v místě doručení zboží, které v objednávce objednal kupující.

 

 

PRAHA

 

7-19

Tarif STANDARD

PO-PÁ

99 Kč
Tarif EXPRESS

PO-PÁ

199 Kč
 

 

 

ČR

 

 

Pracovní dny

ÚT-PÁ

7-19


 

249 Kč

 

 

 


  1. Platba objednávky

 

5.1 Při osobním odběru zboží v provozovně lze objednávku zaplatit: v provozovně v hotovosti nebo platební kartou.

 

5.2 Při odběru dodáním zboží odesláním příjemci lze objednávku zaplatit: v provozovně v hotovosti nebo platební kartou nebo v případě elektronické objednávky platební kartou on-line.

 

5.3 Z platebních karet pro platby v provozovně akceptujeme: VISA, MASTER CARD, DISCOVER, DINNERS CLUB.

 

5.4 Z platebních karet pro platby v online obchodě akceptujeme: VISA Classic, VISA Electron, V Pay, MasterCard Standard, MasterCard Electronic, Maestro. 

 

5.5 Platbu převodem na korunový účet lze uskutečnit pouze po předchozí osobní nebo telefonické dohodě (tel. +420 608 212 413). Objednávka bude vyřízena po obdržení platby na účet č. 115-8824820227 / 0100.


5.7 Zpracování objednávky bude zahájeno až po obdržení platby, s výjimkou osobního odběru na pobočce.

5.8 Celková cena objednávky je složena z ceny zboží a z ceny přepravy.


5.9 Cena za zboží se řídí ceníkem prodávajícího platným ke dni objednávky. Cena kytic se řídí aktuálními cenami květin na holandských burzách nebo lokálními dodavateli. Dle sezónnosti jsou uvedeny vždy aktuální ceny, které lze během roku kdykoliv měnit.

5.10 Cena přepravy se řídí ceníkem uvedeným v příloze těchto podmínek. Internetový obchod počítá ceny přepravy i časy doručení sám automaticky. Je nutné, abyste si cenu přepravy i čas doručení v objednávce zkontrolovali. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Naše fakturační údaje:
BELIEVE IN UNICORNS s.r.o. 

V lukách 2909/9 

193 00 PRAHA 9 

IČ: 07950764

DIČ: CZ07950764
Č.ú.: 115-8824820227 / 0100  1. Předání zboží a reklamace

 

6.1

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dle § 2161 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Prodávající odpovídá Kupujícímu, že:

 

a.) zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím,

b.) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c.) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d.) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6.2 

Kupující tímto bere na vědomí, že Prodávající se zaměřuje na prodej květin, tedy zboží, které podléhá rychlé zkáze. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem kupní smlouvy jsou květiny, jako zboží podléhající rychlé zkáze, nelze po uskutečnění dodávky objednávku stornovat ani od uzavřené kupní smlouvy odstoupit vyjma postupu dle odst. 6.3 níže.

 

6.3

Kupující nebo příjemce (tj. fyzická nebo právnická osoba, které Prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky Kupujícího) přebírá zboží svým podpisem na dokladu o doručení či dodacím listu a tímto zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu, tj. bez vad. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny) nebo má jiné vady, je Kupující nebo příjemce oprávněn převzetí zboží odmítnout, nebo zboží převzít s výhradou jeho poškození či vady, kterou vyznačí na dokladu o doručení či dodacím listu u svého podpisu. Kupující je současně v takovém případě povinen oznámit toto poškození či jinou vadu zboží Prodávajícímu na tel. +420 608 212 413 nebo na email hello@believeinunicorns.cz, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl Kupující nebo příjemce možnost si zboží prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

6.4 

V případě prokazatelného poškození či jiné vady zboží má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží, bezplatné odstranění vady zboží, nebo na jeho výměnu, pokud to není vzhledem k povaze poškození či vady nepřiměřené. Není-li výměna zboží možná, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Kupující zvolí nárok z odpovědnosti za vady současně s oznámením poškození či vady zboží.

 

6.5 

Prodávající neodpovídá za poškození zboží, které způsobil Kupující a/nebo Příjemce např. mechanickým poškozením vzniklým neopatrnou manipulací či zanedbáním alespoň základní péče o zboží.

 

6.6

Prodávající neodpovídá za chybné kontaktní údaje příjemce ani za to, že příjemce nebyl z jakéhokoliv důvodu v přepravní lhůtě zastižen na místě určeném v objednávce.

 

6.7 

Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím vyplývající z vadného plnění řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.


  1. Stornování objednávky


7.1 Kupující může stornovat objednávku pouze písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na adresu: hello@believeinunicorns.cz. Objednávky lze stornovat pouze do 24 hodin před termínem doručení objednaného zboží příjemci. Storno poplatek u smuteční a svatební objednávky je 50 % z ceny objednaného zboží. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem kupní smlouvy jsou květiny, jako zboží podléhající rychlé zkáze, nelze po uskutečnění dodávky objednávku stornovat ani od uzavřené kupní smlouvy odstoupit vyjma postupu dle odst. 6.3 výše.


  1. Záměna květin


8.1 Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu.

8.2 V případě nutné záměny vyšší než 25 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.


9. Závěrečná ujednání a ochrana osobních údajů 

 

9.1 Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení. Tento závazek se vztahuje i na příjemce objednávky.   

 

9.2 Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci.

 

9.3 Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů uvedených v objednávce prodávajícím a předání těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky je nezbytné pro řádné splnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využity pouze k realizaci práv a povinností z kupní smlouvy, k plnění povinností prodávajícího daných právními předpisy a v přiměřeném rozsahu pro zasílání informačních emailů pro účely nabídky produktů a služeb prodávajícího.

 

9.4 Kupující prohlašuje, že má souhlas příjemce s poskytnutím jeho osobních údajů prodávajícímu pro účely realizace objednávky zboží, které má být doručeno příjemci. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.

 

9.5 Kupující má právo požádat prodávajícího o sdělení, jakým způsobem je s jeho osobními údaji nakládáno a prodávající má povinnost na tuto žádost odpovědět. Kupující má právo své osobní údaje kdykoliv změnit ve svém zákaznickém účtu na webovém rozhraní či požádat prodávajícího, aby tuto změnu provedl.

 

9.6 Kupující má právo na informaci o tom, zda a jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává, dále na provedení úpravy nebo vymazání svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu, pokud již není potřeba těchto údajů odůvodněna realizací práv a povinností z kupní smlouvy či potřeba těchto údajů nevyplývá z právních předpisů. Žádost o informace o zpracování a o provedení výmazu musí být zaslána písemnou formou na adresu BELIEVE IN UNICORNS s.r.o., V lukách 2909/9, Praha 19300 nebo emailem na adresu hello@believeinunicorns.cz a prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím vymazat či provést nezbytné úpravy k navrácení bezchybného stavu. Kupující má právo v dané souvislosti podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud prodávající své výše uvedené povinnosti nesplní.

 

9.7 Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

9.8 Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.

 

9.9 Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

 

9.10 Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.

 

  1. Autorská práva

 

10.1 Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že fotografie umístěné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem společnosti BELIEVE IN UNICORNS s.r.o., IČO 07950764, se sídlem V lukách 2909/9, 120 00 Praha 2. Neoprávněným užitím fotografií umístěných na těchto webových stránkách se dopustíte protiprávního zásahu do autorského práva této společnosti. Zmíněná společnost v takovém případě podnikne veškeré právní kroky v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby jakýmkoliv protiprávním zásahům do svých práv zabránila, byla jí nahrazena vzniklá škoda včetně ušlého zisku a poskytnuto přiměřené zadostiučinění v penězích. Neoprávněným zásahem do autorského práva se rovněž vystavíte riziku trestního stíhání pro spáchání trestného činu dle příslušných ustanovení z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Česky
Česky